Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

Mượn thơ để gởi gấm nỗi niềm mất mẹ !

    Nay còn đâu nữa mẹ ta
    Chân mây bóng hạc cách xa ngàn trùng
    Một vùng sương khói mông lung
    Nấm mồ heo hút
        Một vùng cỏ xanh
    Còn đâu nữa chốn yên lành
    Chốn về vắng mẹ
        Thôi  đành mồ côi !
                                       Hạnh Phương

     Ngày má mất  21/04 năm kỷ sửu (2009)
Bông hồng cho Mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đoá hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
                               Đỗ Nghê

Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

tiêu dao

Ngày xưa không xưa lắm
Cách đây vài chục năm
(hồi chưa có bờ lốc)
Mình đã viết ...lăng nhăng !

Rồi cũng cách chục năm
Mình nổi cơn thịnh nộ
Nhật ký với nhật kiết
Mình hô biến : mất tăm!

Bây giờ mình thất nghiệp
Vốn liếng lại thấp tầm
Thèm đi dạo bờ lốc
Học ít chữ để dành ...