Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016

Nứớc mặn tràn quê tôi

Bạn nhắn " quê ta nứớc mặn tràn ...
Mặn hơn nứớc mắt..." .Mặn lời than...
!
Chiều nay hồi họp về chốn cũ
Nhìn bông hoa héo nghẹn lòng khan,.,

Chủ Nhật, 14 tháng 2, 2016

bông hồng năm ngoái                             
hôm nay ngày lễ tình nhân
làm cho những kẻ " cố nhân " thêm sầu
cái sầu không biết dấu đâu
cứ chôn xuống ruột lại trào lên tim

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2016

Thường nhiên

  Cuối năm bình thản đón xuân sang
  Đầu năm bình thản nhìn xuân tàn

 Xuân thản nhiên xuân cùng tuế nguyệt
 Hồng nhan thản nhiên sầu  hồng nhan


Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Có phải là tỉnh lặng !

Cái điện thoại của tôi
bây giờ
cũng nghỉ hưu
- như chủ nhân của nó


Cái điện thoại của tôi
một ngày
- thỉnh thoảng có vài tiếng chuông
Ồ!
chỉ là  vài tin nhắn rác

( mở tin - hơi thất vọng  - nhưng cũng thầm cảm ơn)


ít ra thì ...
cái  âm báo ấy
cũng phá tan được
cái tỉnh lặng - đầy hiu hắt
(của một ngày hơi dài )

và ,cái âm báo ấy
 cũng đem lại chút lòng mừng - dẫu hụt

và, nghĩ  cho cùng cạn thì
tôi
cũng đã
thiệt - có -một- cái- tin !