Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

...vẫn vẫn say ...!

http://2.bp.blogspot.com/-qL_9k53UnEQ/USdu0oS1UJI/AAAAAAAAkBQ/SvAof1xldTM/s1600/20130222135129_IMG.jpg
                                             
                                                tín ngưỡng thời nay thật ghê thay
                                                đem tiền hối lộ Phật  như vầy

                                               Phật cười ha hả đau  bụng đá
                                               Ứ hự ! trầm luân vẫn vẫn say...!