Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

Một sat na

 một sat na chậm tay trên bàn phím bạn có thể là người chiến bại
 một sat na chậm chân trên con đường đua bạn có thể là người chiến bại          
 một sát na chậm ra đòn một cú đấm bạn có thể là người chiến bại
một sat na chậm gật đầu một quyết định bạn có thể là người chiến bại

 nhưng
 một sat na chậm thể hiện một việc làm từ thiện bạn có thể không là người chiến bại
mà chỉ có thể
mãi mãi
bạn nghe lòng ray rức ...