Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

tiển Táo Quân ...


nay... 23 tháng chạp
ta tìm một giờ hạp
tiển Táo Quân về trời 
tâu dùm ta ...tờ ...NHÁP!
 rằng một năm lận đận
sức khỏe lẫn tâm thần
con tim cố vô tình
thả buông ...rồi lại ..vận ..
mong  nhờ Táo chịu khó
khuân hết đám ưu phiền
tuổi già và  bệnh , tật ...
theo Táo bay lên ...thiên ..
tối ba mươi mừng tết
thỉnh Táo Quân về nhà
thương ta Táo tặng quà
thân khỏe và tâm an