Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

THEO MÙA ...


Lại thêm một "mùa nhà giáo"
Lại thêm một mùa nao nao
Tôi lại cố tình không hiểu
Tôi buồn theo mùa ...Vì sao !
Thế gian lắm buồn vui ảo
Lắm người cười dối khóc thầm
Tôi từng sợ vui - vì lầm
Tôi thiệt mà người thì .. " xạo "!
Thiên hạ ghét ,yêu theo mùa ...
Và tôi nao lòng bất ngờ
Tình đẹp muôn đời vẫn ảo
Một mình - vừa thiếu vừa thừa !