Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

tụng lời bình yên
bình yên những sợi nắng mai 
bình yên giot nước lăn ngoài rìa sen 
bình yên em - cò nhỏ hiền ngoan
bình yên mặt nước - lang thang  sông dài
bình yên khói - quầng u hoài
yên nhiên trong bão - tụng lời ...bình yênbình yên những sợi nắng mai 

bình yên giọt nước lăn ngoài rìa sen 
bình yên cò nhỏ hiền ngoan 


bình yên mặt nước - lan man sông dài 
bình yên khói - quầng u hoài yên nhiên trong bão - tụng lời bình yên