Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

tụng lời bình yên
bình yên những sợi nắng mai 
bình yên giot nước lăn ngoài rìa sen 
bình yên em - cò nhỏ hiền ngoan
bình yên mặt nước - lang thang  sông dài
bình yên khói - quầng u hoài
yên nhiên trong bão - tụng lời ...bình yênbình yên những sợi nắng mai 

bình yên giọt nước lăn ngoài rìa sen 
bình yên cò nhỏ hiền ngoan 


bình yên mặt nước - lan man sông dài 
bình yên khói - quầng u hoài yên nhiên trong bão - tụng lời bình yên