Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

hoa trong sân

Có hề gì đâu khi em chỉ là hoa đơn sắc 
Có hề gì đâu khi em chỉ đẹp quanh quẩn sân nhà 
Có hề gì đâu khi em có quyền ngẩng cao - kiêu hãnh 
Để mỗi lúc em hé cười - ngàn băng giá cũng xôn xao !Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét